Istiqomah Dalam Syariat Islam Beserta Manfaatnya

1
312
Istiqomah

Istiqomah berasal dari bahasa arab “fi’ill istaqaam-yastaqiimuu-istiqaamatan” yang berarti lurus, tegak, atau konsisten. Istiqomah merupakan salah satu petunjuk dari Allah SWT untuk konsisten dalam melakukan kebaikan yang harus teguh pada satu pendirian dan tidak tergoyahkan dalam berbagai rintangan untuk mendapatkan Ridha Allah swt.

Menurut Abu Bakar Jaabir (1989), istiqomah merupakan  mengontrol dan mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar batas-batas ketentuan Allah SWT, dengan sikap tersebut seseorang juga akan meningkatkan ketaatan dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT, serta tercegah dari melalaikan sebagian kewajibannya terhadap Allah SWT, yang merupakan kewajiban setiap mukmin yang mencakup segala bentuk ketaatan pada Allah swt lahir dan batin serta meninggalkan segala yang dilarang Nya sepanjang waktu, yang merupakan bukti dari kesungguhan kepada Allah swt Sebagaimana dalam firman Nya yang artinya :

Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepada Nya dan mohon ampun kepada Nya”. (QS Fushilat : 6)

Menurut Ibnu Abbas R.A Istiqomah itu mempunyai 3 macam arti: Istiqomah dengan lisan (Bertahan terus dalam membaca Syahadat),  dengan hati (Melakukan segala sesuatu dengan niat dan jujur) dan dengan jiwa (Selalu melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus).

Ciri-ciri orang yang memiliki sifat Beristiqomah antaralain :

  1. Konsisten dalam memegang teguh aqidah tauhid
  2. Konsisten dalam menjalankan ibadah baik mahdoh atau ghoiru mahdoh.
  3. Konsisten dalam menjalankan syariat agama, baik berupa perintah maupun larangan
  4. Konsisten dalam bekerja dan berkarya, dengan tulus dan ikhlas karena Allah swt.
  5. Konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan

Beberapa manfaat yang kita dapat ketika kita melakukan sesuatu secara istiqomah, antara lain :

 • Hilangnya rasa takut dan hilangnya rasa duka cita, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya :Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan:“Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. (Q.S Al Ahqaf : 13)
 • Akan mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya :“Dan bahwasanya jika mereka tetap istiqomah di jalan itu (agama Islam) benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).” (Al Jiin : 16)

  Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk si penulis dan khususnya untuk para pembacanya.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here