Ihram adalah salah satu pilar penting dalam pelaksanaan haji dan umroh. Ibadah ini menandakan kesiapan seseorang untuk melaksanakan dua rangkaian ibadah tersebut. Pengertian ihram sendiri adalah niat yang kuat untuk melaksanakan aktivitas ibadah haji dan umroh. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut mengenai niat dan bacaan doa ihram untuk haji…